Kulturhuset Stadsteatern,Dramaten


Med anledning av det nya coronaviruset som orsakar Covid-19, har Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern, i enlighet med Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer, ställt in all sin publik verksamhet.

Folkhälsomyndigheten kom med nya rekommendationer. Utifrån dessa har en samlad bedömning gjorts och beslut har fattats att ställa in all föreställnings- och programverksamhet från och med ikväll måndag 16 mars till och med 31 mars. Personer med bokad biljett under perioden får sina biljetter återlösta.
kundtjänst och bibliotek håller fortsatt öppet, i enlighet med liknande verksamheter i Stockholms stad. Öppettider kan dock komma att begränsas till följd av personalbrist.

Just nu har vi hög belastning på vår kundservice, därför kan det ta lite längre tid än vanligt innan du får hjälp med ditt ärende.

Vi följer fortlöpande myndigheternas bedömningar och rekommendationer och tar snabbt nya beslut om dessa ändras. Kulturhuset Stadsteatern har tillsatt en särskild grupp som gör dagliga riskbedömningar av verksamheten, noggrant följer händelseutvecklingen och agerar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms stads direktiv. Skulle det komma nya direktiv är vi beredda att snabbt agera på dessa.


Kulturhuset Stadsteatern

Dramatens ledning har idag beslutat att ställa in all publik verksamhet till och med tisdagen den 31 mars.

Beslutet är baserat på den riskanalys som genomförts under helgen. Dramaten har ett ansvar gentemot både publik och medarbetare och ser därför att en stängning är nödvändig just nu.

På lördag förmiddag beslutades att ställa in helgens föreställningar och nu har  Dramatens ledning dessutom fattat beslut om att stänga all publik verksamhet i två veckor. Beslutet baseras på Folkhälsomyndighetens förtydligande vad som gäller för verksamheter som besöks av många människor.

Under måndag förmiddag har det även konstaterats att en medarbetare på Dramaten har Corona-infektion. Dramaten har därför fattat beslut att begränsa närvaron på arbetsplatsen under måndag och tisdag. Syftet är att skapa utrymme för fördjupad analys för att kunna utarbeta förfinade riktlinjer för fortsatt arbete.

Dramaten har ett ansvar gentemot både medarbetare och publik och ser därför att en stängning av den publika verksamheten är nödvändigt just nu. Vi analyserar läget, konsulterar experter och fattar löpande nya beslut, säger Maria Groop Russel, VD för Dramaten.


Ur Dramatens pressmeddelande

PRENUMERERA

PÅ VÅRT NYHETSBREV

För senaste nytt inom Stockholms teatervärld.

 
 Copyright CultureGreen AB @ All Rights Reserved