Svarta revolutionärer faller inte från månen

SVARTA REVOLUTIONÄRER FALLER INTE FRÅN MÅNEN

Foto: Mahoyo

ETT TEXTCOLLAGE OM KAMPEN FÖR JÄMLIKHET I USA

Föreställningen är en påminnelse om en mörk historia som dessvärre lever kvar i olika skepnader även i våra dagar.

Texterna som använts i föreställningen Svarta revolutionärer faller inte från månen baserar sig huvudsakligen på en fri tolkning av medborgaraktivisten Assata Shakurs verk och kompletteras med de medverkades egna tankar.

 

Denna kvinna, som kom att ägna sitt liv åt de svartas kamp för medborgerliga rättigheter i USA under 1960 och 1970 talen, hette från början Joanne Deborah Byron. Hennes liv präglades av kampen för rättvisa åt den färgade befolkningen, en kamp som slutligen resulterade i en ständig flykt från polisen och som slutade i exil på Kuba.

 

Föreställningen på Teater Tribunalen kan beskrivas som en blandning av textläsning, performance och korta scener där Kudzai Chimbaira och Francine Agbodjalou utnyttjar både publiken och teaterrummet i uppförandet. De båda skådespelarna rör sig över hela utrymmet och vänder sig även ibland till åskådarna som en del i agerandet. De lyckas skapa en företällning som präglas av stark känslosamhet och inlevelse.

 

Teaterlokalen lyser kallt ljusbå och skapar en atmosfär av klinisk hårdhet som förstärker framställningen av Assata Shakurs och hennes kamraters hårda liv som kantades av fängelser och konfrontationer med det etablerade samhället.

 

Med förhållandevis enkla men ändå uttrycksfulla medel lyckas de båda aktörerna inte bara skildra en tragisk människas liv på ständig flykt utan samtidigt sätter de också fingret på en rasism som lever kvar sedan slaveriets dagar. Föreställningen är en påminnelse om en mörk historia som dessvärre fortfarande lever kvar i olika skepnader även i våra dagar.

 

Svarta revolutionärer är ett stycke som erinrar om ett tragiskt kapitel i den mänskliga historien. Uppsättningen känns därför som en välbehövligt väckarklocka i en tid när rasismen återuppväcks.

 

Det är viktigt att lära av historien och Kudzai Chimbairas och Francine Agbodjalous tankeväckande iscensättning av en verklghet som inte ligger så långt tillbaka i tiden är fenomenal.

 

De båda artisterna genomför framförandet på ett mycket engagerande och starkt sätt. Ingen kan undgå att beröras. Det är på många sätt ett ovanligt konstverk som möter åskådarna på Teater Tribunalen som i och med den här föreställningen exponerar rasdiskriminering som ett både historiskt och ett nutida fenomen.

 

PRENUMERERA

PÅ VÅRT NYHETSBREV

För senaste nytt inom Stockholms teatervärld.