Spångs Orkester
scen ur föreställningen " Det har landat båtar vid vår strand" foto Lena Olsson

SPÅNGS ORKESTER

INTERVJU MED ANNA BELSTOCK - EN AV SPÅNGS ORKESTERS KONSTNÄRLIGA LEDARE

 

Spångs Orkester är en teatergrupp där medlemmarna uttrycker sig genom scenkonst som de i mångt och mycket själva producerat. De vågar spela teater bortom alla konstnärliga och sociala normer där skådespelare kan tolka alla rollerutan att tvingas vara bunden till genus, etnicitet, sexualitet eller kropp. Gruppen har nyligen varit aktuell med pjäsen Det har landat båtar vid vår Strand som aktualiserade flyktingkrisen ur ett unikt perspektiv.

 

Anna Belstock berättar för teateristan om verksamheten, teaterns policy och om hur idén till Spångs Orkester föddes.

 

Anna: Spångs orkester startade år 2013 hemma hos Frida Spång.

Runt hennes köksbord satt vi alla och läste en pjäs som hon hade skrivit och så började idéerna att kläckas. Inom kort fann vi att kemin var oslagbar och vi kände att detta måste göras. Detta ledde till vår första pjäs “Jag har inte tid just nu”.

Spångs Orkester består av Hjalmar Wide, Frida Spång, Rasmus Gisby, Maja Frykberg Andersson och Anna Belstock och tillsammans utgör vi en konstnärlig ledning somtar slutgiltiga beslut kring allt som vi vill presentera under vårt föreningsnamn. Det är även vi som står på scen, samt står för manus, regi och produktionen.

 

Spångs Orkester vore inte heller Spångs Orkester utan våra fantastiska konstnärliga medarbetare, i koreografkomposition och scenografi, men även vår ljusdisigner, webdesigner och affischmakare. Fyra av oss i konstnärliga ledningen har studerat skådespeleri på Stockholms Elementära Teaterskola (S.E.T) och en av oss på Teater Tribunalens skola med inriktning Politisk Scenkonst. Vi har lång erfarenhet av att jobba i olika teatergrupper så som bla Evil Twin, Teater Confront, Norrköpings teaterkompani, TeaterTillsammans, Puma scenkonst och Absoluta Publik Scenkonst.

 

Vi har också erfarenhet av att jobba med film. Vi har alla medverkat i ett antal kortfilmer och Frida Spång har även regisserat flertalet kortfilmer. Film och teater är olika uttrycksformer för samma sak, nämligen historieberättande, och det är alltså framför allt historieberättare vi ser oss som.

 

Teateristan : Vad är utmärkande för er repertoar?

 

Anna: Vi arbetar utifrån en humanistisk värdegrund där demokrati är av stor vikt, vi arbetar för en positiv utveckling av representation på scenen och använder oss till stor del av humor som verktyg. Under arbetsprocessen arbetar vi kollektivt, dvs att vi utgår ifrån en manusskiss och arbetar fram detaljer tillsammans genom samtal och improvisationer.

 

Vi tar ämnen som intresserar oss och gör de till en berättelse. Med humor och drömlika scenarion så ser vi möjligheter att få vår publik mer insatta och intresserade av de fenomen i världen som vi vill belysa i våra produktioner. Vi är samhällskritiska och anser det viktigt att engagera människor i de samhällsfrågor vi vill ta upp.

 

Vi undviker att definiera karaktärer liksom skådespelare utifrån kön, etnicitet, kroppsideal etc. Detta gör vi endast om det anses nödvändigt för historien. Vi anser att en skådespelare kan tolka alla roller oavsett sitt genus, etnicitet, sexualitet eller kropp. Detta alltid med hänsyn till att det ska finnas belägg hos skådespelaren eller oss som grupp för det karaktären representerar.

 

Detsamma gäller vår syn på hbtq. Vi arbetar aktivt med att det ska finnas en blandning av olika sexualiteter och könstillhörigheter på scen utan att detta kommenteras, för att normalisera. Vi vill ha en medvetenhet och respekt inför de historier vi väljer att berätta och de karaktärer vi väljer att presentera.

 

Teateristan: Hur uppstod tankarna kring er senaste uppsättning ” Det Landar Båtar Vid Vår Strand”

 

Anna: Tanken var från början att utgå från de flyendes perspektiv, men efter mycket diskussion och övervägande landade vi vid att det är svårt att berätta ur ett perspektiv man inte upplevt själv, därför utgår vi från ett perspektiv vi i ensemblen kan relatera till och har erfarenhet av.

Idén till Det Landar Båtar Vid Vår Strand började efter en rad suggestiva drömmar som på något sätt alla kretsade kring flykt och möten mellan människor. Efter att ha skrivit ner flertalet av dessa började idén till manuset växa fram.

 

När nya diskussioner och händelser i världen dyker upp så skrivs manuset om för att så mycket som möjligt reflektera samtiden. Detta har varit extra viktigt då många konstnärer är kopplade till projektet och inte bara ensemblens tankar har tagits i beaktning utan vi har även haft nära samarbeten med ljusdesigners, musiker, koreografer men även scenograf och mask/kostym har varit viktiga för föreställningen. Vi vill inte se dessa funktioner som några som ska underkasta sig skådespelet och manuset utan vill se alla delar som lika starka faktorer till berättandet.

 

Här finns inga svar utan bara frågeställningar. Men kanske kan vi, genom att se oss själva i dessa situationer, tänka om och reflektera, för att sedan hitta våra svar själva.

 

Spångs Orkester är en teatergrupp som uttrycker sig genom scenkonstens alla ”verktyg”, traditionella repliker, musik, dans, kostym för att komplettera en berättelse med tankar, drömmar bortom den reella verkligheten. Inte minst kommer detta till uttryck i Det Landar Båtar Vid Vår Strand. Som ensemblen själva berättar har skapandeprocessen genomgått många faser innan den slutliga produktionen.

 

 

 

Till startsidan

PRENUMERERA

PÅ VÅRT NYHETSBREV

För senaste nytt inom Stockholms teatervärld.