Molnens bröder

MOLNENS BRÖDER

Molnens bröder   Rebecka Hemse och Josefin Ljungman  Foto: Sören Vilks.

ETT MÄNSKLIGT DRAMA OM UTANFÖRSKAP

Den här pjäsen baserar sig på två böcker av Barbro Lindgren, Eldvin (1972) och Molnets bröder (1975). Barbro Lindgren är kanske mest känd för sina barn- och ungdomsböcker men dessa två verk som föreställningen bygger på vänder sig huvudsakligen till en vuxen publik.

 

Handlingen i Molnens bröder utspelar sig i hospitalmiljö under 1920-talet och skildrar en grupp marginaliserade människor som lever undangömda från världen utanför. Det är en brokig samling individer med skiftande livsöden som den här framställningen beskriver. I pjäsen möter man bland andra en gestalt som kallas doktor Caleb (spelad av Johan Ulveson). Caleb är en av förgrundsfigurerna i stycket som, vid sidan av själva rollen, också har betydelse av berättare som skildrar patienternas livsöden. Han blir ett nav kring de gestalter som förekommer på scenen och runt honom spelas patienternas olika livsöden upp.

 

Det är karaktärernas vardagsliv som står i fokus i detta skådespel. Dramat saknar egentligen annars en rak löpande handling. Istället består mycket av händelser och situationer ur patienternas liv. Det hela utvecklas till ett sorts sagospel som skildrar institutionens instängda värld. Människorna på den här anstalten lever helt avskärmade från det riktiga livet.

 

Abstraktioner och metaforer bygger upp den här berättelsen, alltifrån skeendet på scenen till scenografin som domineras av ett enromt träd i förgrunden; ett träd som kanske symboliserar det oändliga, den stillastående tiden som styr patienternas monotona vardag? Den ena dagen är den andra lik och intrigen glider fram utan att egentligen nå en slutlig höjdpunkt.

 

Det finns ett flertal teaterpjäser som har liknande karaktär, där framställningen utspelar sig i ett oföränderligt utrymme men där man dock kan återfinna en bakomliggande andemening, något som blir aningen svårare i denna uppsättning. Resultatet tenderar bli att pjäsen i sin helhet kan kännas något lång och utdragen. Frånsett detta är pjäsen en varm och rörande skildring av en grupp åsidosatta människor, där var och en har sin egen unika personlighet. Ett positivt inslag för upplevelsen är också den enastående musiken.

 

 

Till starsidan

PRENUMERERA

PÅ VÅRT NYHETSBREV

För senaste nytt inom Stockholms teatervärld.