Modern

MODERN

Sofia Berg-BöhmFotograf: Elias Linden

ETT DYNAMISK REVOLUTIONSDRAMA

AV BERTOLD BRECHT

 

Ett starkt revolutionsdrama som satts upp på Teater Tribunalen i regi av Richard Turpin.

Pjäsen baserade sig på en roman av Maxim Gorkij som hämtat händelserna från revolutionen i Ryssland 1905

 

Teater Tribunalens uppsättning av Bertolt Brechts ”Modern ( die Mutter)” är redan från början en stark urladdning som direkt för tankarna till revolution och kamp. I fokus står den fattiga Pelagea Wasowa som utstrålar en moderlig urkraft.

 

Hennes person kan liknas vid en personifiering av det kommande upproret mot det förtryckande etablissemanget som utspelar sig i Ryssland, 1905 års uppror som brutalt slogs ner av polis och militär. Pjäsen var inspirerad av Maxim Gorkijs roman ”En mor” som utkom 1906 och baserade sig på dessa händelser.

 

Bertolt Brecht som föddes 1898 i Tyskland , hade vid 20 års ålder upplevt ett världskrig och oktoberrevolutionen 1917, var starkt påverkad av sin samtids omvälvande händelser.Hans dramatik kom därför att utvecklas i radikal riktning. Inte minst blev den en reaktion mot den växande fascismen i Europa och hans eget hemland

 

Samtidigt avsåg han att i dramats form uppmärksamma det kapitalistiska systemet och dess negativa inverkan på folkets förhållanden under den här tiden.

 

De politiska åsikter som Brecht gav uttryck för i sitt författarskap gjorde att han tvingades lämna Tyskland 1933 och kom att tillbringa sitt liv i ett antal europeiska huvudstäder. Bland annat vistades han i Stockholm en tid under 1939

 

”Modern” som hade premiär första gången 1932 har i höst satts upp i Richard Turpins regi på Teater Tribunalen, en scen som har tradition av att uppföra politisk teater. Själva föreställningen är en explosiv upplevelse med inslag av både texter och musik, vilket i sig är karaktäristiskt för Brechts skapelser.

 

Hanns Eislers musikinslag sätter extra krydda på den här föreställning vid framförandet på scenen.

Sofia Berg-Böhm som spelar Pelagea Wasowa lyfter fram precis den styrka som en mor kan mobilisera under verklig nöd. Hon är som klippt och skuren för rollen. Förutom att bli involverad i kampen gör Pelagea dessutom allt för att skydda sin son Pavel som är en av agitatorerna på fabriken en gestalt som också lyfts fram med ett kraftfullt skådespeleri.

 

Ensemble och regissör har åstadkommit en massiv föreställning helt i Brechts anda med stora färdigheter både i fråga om agerande på scen och musikaliska framträdanden.

Uppsättningen av ”Modern” i Richard Turpins tappning genomsyras som sig bör helt av explosiv revolutionär anda. Det är mycket Brecht i den här versionen som spelas på Tribunalen.

 

Premiär på Teater Tribunalen den 12 oktober

Musik: Hanss Eisler

Regi: Richard Turpin

I Rollerna: Jacob Bladh, Sofia Berg-Böhm, Henrik Dahl, Göran Forsmark, Lucas Krüger, Maria Pontén samt kören Röstjärn under ledning av Hans Rising.

 

Till startsidan

PRENUMERERA

PÅ VÅRT NYHETSBREV

För senaste nytt inom Stockholms teatervärld.